รายละเอียด

ประเภท :
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
หัวข้อ :
ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย
รายละเอียด :

ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย


[ อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม ]

ลิงค์ดาวน์โหลด :
ดาวน์โหลด
ผู้ประกาศ :
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
วันที่ประกาศ :
18 พ.ค.2565 [12:11:08]
จำนวนอ่าน :
1,241 ครั้ง.
  Back 

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

12 ก.ย.2566 [16:22:52]- แนวปฏิบัติงานวัดและประเมินผล กลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2566 (ปรับปรุง 12 ก.ย.2566) .. ( อ่าน : 111 )
24 ส.ค.2566 [09:36:40]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ในกลุ่มงานโครงการพิเศษ)  .. ( อ่าน : 153 )
21 ส.ค.2566 [12:49:52]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ในกลุ่มงานโครงการพิเศษ) .. ( อ่าน : 156 )
15 ส.ค.2566 [09:02:42]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ( ในกลุ่มงานโครงการพิเศษ ) .. ( อ่าน : 1,561 )
14 ก.ค.2566 [11:10:28]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง งดการเรียนการสอน เพื่อการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ .. ( อ่าน : 247 )
12 ก.ค.2566 [11:16:07]- แจ้งจากงานทะเบียนและวัดผล ขอปรับปรุงตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้ .. ( อ่าน : 218 )
10 ก.ค.2566 [15:57:39]- เรียนท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบทุกท่าน ทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2566  .. ( อ่าน : 602 )
10 ก.ค.2566 [12:21:06]- แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ .. ( อ่าน : 730 )
20 มิ.ย.2566 [15:05:14]- โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุน ให้คนไทยมีงานทำผ่านแพลตฟอร์ม .. ( อ่าน : 1,029 )
12 พ.ค.2566 [14:31:48]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่องแนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ .. ( อ่าน : 37 )
5 พ.ค.2566 [14:17:21]- ดาวน์โหลดตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 .. ( อ่าน : 1,699 )
30 เม.ย.2566 [14:40:11]- แจ้งการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 .. ( อ่าน : 889 )
23 เม.ย.2566 [08:15:35]- กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ .. ( อ่าน : 1,745 )
3 เม.ย.2566 [10:57:11]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 .. ( อ่าน : 1,408 )
1 เม.ย.2566 [08:43:42]- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ร่วมพิธี รดน้ำขอพร บูชาครู เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 ณ อาคารโสตทัศนศึกษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อบอจ .. ( อ่าน : 440 )
30 มี.ค.2566 [10:14:09]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 .. ( อ่าน : 6,745 )
29 มี.ค.2566 [09:30:22]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 .. ( อ่าน : 12,085 )
23 มี.ค.2566 [09:16:39]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 .. ( อ่าน : 5,925 )
23 มี.ค.2566 [09:12:10]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 .. ( อ่าน : 2,535 )
17 มี.ค.2566 [11:26:10]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566 .. ( อ่าน : 806 )
16 มี.ค.2566 [10:05:13]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566 .. ( อ่าน : 3,882 )
8 มี.ค.2566 [00:00:01]- ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : GP) และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ (Science English Mathematics Program : SEMP) .. ( อ่าน : 92 )
25 ก.พ.2566 [09:49:16]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : GP) .. ( อ่าน : 1,453 )
25 ก.พ.2566 [09:47:41]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : GP) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ (Scienc .. ( อ่าน : 1,419 )
22 ก.พ.2566 [06:41:19]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การจัดระเบียบการจราจรภายในโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ .. ( อ่าน : 1,285 )
15 ก.พ.2566 [13:50:39]- ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี .. ( อ่าน : 1,552 )
25 ม.ค.2566 [15:05:57]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 30-1 ก.พ.2566 .. ( อ่าน : 1,248 )
20 ธ.ค.2565 [14:33:54]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วันที่ 21-22 ธันวาคม 2565 .. ( อ่าน : 1,309 )
20 ธ.ค.2565 [09:30:28]- ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี .. ( อ่าน : 1,267 )
18 พ.ย.2565 [11:28:06]- ใบรายชื่อติดสนามสอบ การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 1) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 2) โรงเรียนวิทยาศาตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 3) โครงการ วมว. 4) โครงการ พสวท. และ 5) สถาบันโคเซ็น สนามสอบ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำร .. ( อ่าน : 2,100 )
  ดูข่าวทั้งหมด


ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 368 คน | เมื่อวานนี้ : 465 คน | เดือนนี้:9,499คน | เดือนที่ผ่านมา  : 11,090 คน |ปีนี้  : 121,585 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence