หน้าหลัก | กิจกรรมกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
19 ส.ค.2564 [16:16:31]
690
2
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
21 พ.ค.2564 [13:10:48]
489
3
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
26 พ.ย.2563 [12:26:44]
424
4
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
26 พ.ย.2563 [10:29:30]
371
5
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
17 ส.ค.2563 [16:26:48]
392
6
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
30 ก.ค.2563 [15:21:40]
346
7
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
24 ก.ค.2563 [13:25:30]
422
8
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
16 ม.ค.2563 [12:16:36]
392
9
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
20 ธ.ค.2562 [15:18:31]
334
10
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
13 พ.ย.2562 [12:38:17]
357
11
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
11 ก.ย.2562 [13:23:45]
341
12
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
31 พ.ค.2562 [11:36:44]
419
13
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
23 พ.ค.2562 [07:32:43]
318
14
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
12 เม.ย.2562 [16:26:40]
379
15
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
12 มี.ค.2562 [09:32:40]
380
16
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
8 มี.ค.2562 [09:10:33]
320
17
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
17 ก.พ.2562 [09:28:45]
325
18
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
29 ม.ค.2562 [15:10:29]
314
19
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
29 ม.ค.2562 [14:31:38]
369
20
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
25 ม.ค.2562 [10:14:37]
329
จำนวนทั้งหมด 50 รายการ
1 2 3
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 189 คน | เมื่อวานนี้ : 262 คน | เดือนนี้:5,478คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,361 คน |ปีนี้  : 96,286 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence