หน้าหลัก | กิจกรรมกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
16 พ.ย.2566 [16:20:31]
299
2
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
14 พ.ย.2566 [15:19:45]
169
3
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
6 พ.ย.2566 [11:20:46]
978
4
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
3 พ.ย.2566 [14:21:30]
1647
5
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
23 ต.ค.2566 [13:14:53]
948
6
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
23 ก.ย.2566 [15:29:46]
1582
7
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
21 ก.ย.2566 [14:20:47]
1983
8
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
26 ก.ค.2566 [13:17:42]
1007
9
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
20 ก.ค.2566 [12:17:42]
743
10
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
12 พ.ค.2566 [15:18:48]
739
11
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
14 ก.พ.2566 [13:18:46]
827
12
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
16 ม.ค.2566 [13:17:43]
1601
13
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
16 พ.ย.2565 [11:15:46]
858
14
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
4 พ.ย.2565 [13:19:47]
921
15
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
31 ต.ค.2565 [16:33:48]
900
16
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
25 ต.ค.2565 [10:17:45]
771
17
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
16 มิ.ย.2565 [11:30:46]
824
18
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
18 เม.ย.2565 [12:39:29]
732
19
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
23 ก.ย.2564 [14:25:48]
725
20
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
19 ส.ค.2564 [16:16:31]
786
จำนวนทั้งหมด 69 รายการ
1 2 3 4

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
เพลงมาร์ชลือคำหาญ
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 267 คน | เมื่อวานนี้ : 594 คน | เดือนนี้:3,395คน | เดือนที่ผ่านมา  : 18,293 คน |ปีนี้  : 164,063 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence