หน้าหลัก | กิจกรรมกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
16 มิ.ย.2565 [11:30:46]
84
2
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
18 เม.ย.2565 [12:39:29]
455
3
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
23 ก.ย.2564 [14:25:48]
2193
4
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
19 ส.ค.2564 [16:16:31]
963
5
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
21 พ.ค.2564 [13:10:48]
794
6
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
26 พ.ย.2563 [12:26:44]
912
7
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
26 พ.ย.2563 [10:29:30]
691
8
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
17 ส.ค.2563 [16:26:48]
616
9
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
30 ก.ค.2563 [15:21:40]
565
10
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
24 ก.ค.2563 [13:25:30]
700
11
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
16 ม.ค.2563 [12:16:36]
702
12
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
20 ธ.ค.2562 [15:18:31]
635
13
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
13 พ.ย.2562 [12:38:17]
588
14
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
11 ก.ย.2562 [13:23:45]
686
15
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
31 พ.ค.2562 [11:36:44]
691
16
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
23 พ.ค.2562 [07:32:43]
541
17
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
12 เม.ย.2562 [16:26:40]
671
18
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
12 มี.ค.2562 [09:32:40]
643
19
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
8 มี.ค.2562 [09:10:33]
501
20
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
17 ก.พ.2562 [09:28:45]
515
จำนวนทั้งหมด 53 รายการ
1 2 3
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 106 คน | เมื่อวานนี้ : 435 คน | เดือนนี้:0คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,489 คน |ปีนี้  : 93,436 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence