หน้าหลัก | กิจกรรมกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
16 ม.ค.2566 [13:17:43]
1377
2
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
16 พ.ย.2565 [11:15:46]
589
3
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
4 พ.ย.2565 [13:19:47]
590
4
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
31 ต.ค.2565 [16:33:48]
755
5
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
25 ต.ค.2565 [10:17:45]
572
6
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
16 มิ.ย.2565 [11:30:46]
607
7
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
18 เม.ย.2565 [12:39:29]
579
8
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
23 ก.ย.2564 [14:25:48]
575
9
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
19 ส.ค.2564 [16:16:31]
586
10
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
21 พ.ค.2564 [13:10:48]
580
11
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
26 พ.ย.2563 [12:26:44]
581
12
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
26 พ.ย.2563 [10:29:30]
590
13
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
17 ส.ค.2563 [16:26:48]
571
14
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
30 ก.ค.2563 [15:21:40]
570
15
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
24 ก.ค.2563 [13:25:30]
580
16
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
16 ม.ค.2563 [12:16:36]
571
17
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
20 ธ.ค.2562 [15:18:31]
606
18
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
13 พ.ย.2562 [12:38:17]
568
19
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
11 ก.ย.2562 [13:23:45]
592
20
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
31 พ.ค.2562 [11:36:44]
575
จำนวนทั้งหมด 58 รายการ
1 2 3

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 153 คน | เมื่อวานนี้ : 498 คน | เดือนนี้:1,053คน | เดือนที่ผ่านมา  : 14,706 คน |ปีนี้  : 15,759 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence