หน้าหลัก | กิจกรรมกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
10 มี.ค.2567 [15:26:42]
652
2
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
22 ธ.ค.2566 [16:16:50]
454
3
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
12 ธ.ค.2566 [11:17:43]
477
4
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
20 พ.ย.2566 [13:22:44]
451
5
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
16 พ.ย.2566 [16:20:31]
440
6
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
14 พ.ย.2566 [15:19:45]
260
7
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
6 พ.ย.2566 [11:20:46]
1083
8
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
3 พ.ย.2566 [14:21:30]
1833
9
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
23 ต.ค.2566 [13:14:53]
1067
10
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
23 ก.ย.2566 [15:29:46]
1651
11
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
21 ก.ย.2566 [14:20:47]
2061
12
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
26 ก.ค.2566 [13:17:42]
1080
13
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
20 ก.ค.2566 [12:17:42]
826
14
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
12 พ.ค.2566 [15:18:48]
803
15
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
14 ก.พ.2566 [13:18:46]
910
16
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
16 ม.ค.2566 [13:17:43]
1668
17
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
16 พ.ย.2565 [11:15:46]
933
18
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
4 พ.ย.2565 [13:19:47]
1010
19
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
31 ต.ค.2565 [16:33:48]
969
20
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
25 ต.ค.2565 [10:17:45]
830
จำนวนทั้งหมด 73 รายการ
1 2 3 4


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ


นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สพฐ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กศจ.อุบลราชธานี
สพม.อบอจ
   
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 872 คน | เมื่อวานนี้ : 699 คน | เดือนนี้:11,981คน | เดือนที่ผ่านมา  : 21,788 คน |ปีนี้  : 81,197 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence