หน้าหลัก | กิจกรรมกลุ่ม :
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารทั่วไป
11 ก.ค.2566 [13:23:46]
852
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
7 ก.ค.2566 [14:20:46]
697
3
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
4 ก.ค.2566 [16:24:37]
1049
4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
30 มิ.ย.2566 [15:17:36]
700
5
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
29 มิ.ย.2566 [12:14:44]
845
6
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
29 มิ.ย.2566 [11:18:40]
1043
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 มิ.ย.2566 [11:37:47]
929
8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
26 มิ.ย.2566 [17:27:39]
1088
9
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
26 มิ.ย.2566 [14:23:48]
702
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 มิ.ย.2566 [17:20:53]
1131
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 มิ.ย.2566 [13:25:47]
806
12
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
17 มิ.ย.2566 [18:31:17]
1028
13
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
17 มิ.ย.2566 [14:28:51]
731
14
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 มิ.ย.2566 [09:27:49]
769
15
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
14 มิ.ย.2566 [14:23:41]
438
16
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
14 มิ.ย.2566 [11:15:53]
642
17
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
13 มิ.ย.2566 [11:15:39]
496
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 มิ.ย.2566 [17:36:47]
1375
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 มิ.ย.2566 [11:15:44]
986
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
6 มิ.ย.2566 [15:17:36]
550
จำนวนทั้งหมด 585 รายการ

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
เพลงมาร์ชลือคำหาญ
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 379 คน | เมื่อวานนี้ : 542 คน | เดือนนี้:17,744คน | เดือนที่ผ่านมา  : 15,881 คน |ปีนี้  : 160,119 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence