หน้าหลัก | กิจกรรมกลุ่ม :
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 พ.ค.2567 [15:28:47]
607
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
28 พ.ค.2567 [12:20:50]
428
3
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
27 พ.ค.2567 [15:19:46]
514
4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
27 พ.ค.2567 [13:19:41]
595
5
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
25 พ.ค.2567 [15:14:49]
549
6
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
24 พ.ค.2567 [14:17:49]
583
7
กลุ่มบริหารทั่วไป
24 พ.ค.2567 [13:17:52]
382
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 พ.ค.2567 [11:16:44]
267
9
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
20 พ.ค.2567 [16:19:37]
564
10
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
14 พ.ค.2567 [12:11:46]
970
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 พ.ค.2567 [13:19:43]
640
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 พ.ค.2567 [12:41:24]
695
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 เม.ย.2567 [16:40:33]
626
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 เม.ย.2567 [11:24:38]
425
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
11 เม.ย.2567 [14:17:50]
367
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
2 เม.ย.2567 [13:18:46]
394
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 มี.ค.2567 [13:28:42]
753
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 มี.ค.2567 [09:31:37]
628
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 มี.ค.2567 [09:14:37]
659
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 มี.ค.2567 [09:27:39]
325
จำนวนทั้งหมด 664 รายการ
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 34 Next »


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ


นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สพฐ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กศจ.อุบลราชธานี
สพม.อบอจ
   
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 658 คน | เมื่อวานนี้ : 821 คน | เดือนนี้:10,295คน | เดือนที่ผ่านมา  : 18,403 คน |ปีนี้  : 97,914 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence