หน้าหลัก | กิจกรรมกลุ่ม :
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
2 มี.ค.2567 [15:21:50]
476
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
2 มี.ค.2567 [14:25:46]
368
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ก.พ.2567 [13:22:52]
904
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 ก.พ.2567 [11:29:45]
698
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ก.พ.2567 [11:20:47]
549
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ก.พ.2567 [14:26:59]
1258
7
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ก.พ.2567 [16:24:43]
899
8
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16 ก.พ.2567 [14:31:47]
595
9
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
16 ก.พ.2567 [11:20:43]
490
10
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
14 ก.พ.2567 [14:22:47]
589
11
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
13 ก.พ.2567 [12:13:36]
357
12
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12 ก.พ.2567 [11:19:39]
728
13
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
8 ก.พ.2567 [23:38:51]
1823
14
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
6 ก.พ.2567 [14:19:41]
646
15
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2 ก.พ.2567 [10:26:41]
1291
16
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
31 ม.ค.2567 [12:27:49]
1518
17
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
26 ม.ค.2567 [12:23:41]
832
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
923
19
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
23 ม.ค.2567 [14:30:54]
933
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ม.ค.2567 [14:27:45]
811
จำนวนทั้งหมด 637 รายการ
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 32 Next »


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ


นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สพฐ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กศจ.อุบลราชธานี
สพม.อบอจ
   
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 69 คน | เมื่อวานนี้ : 157 คน | เดือนนี้:2,017คน | เดือนที่ผ่านมา  : 16,305 คน |ปีนี้  : 40,107 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence