หน้าหลัก | กิจกรรมกลุ่ม :
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 พ.ค.2565 [17:31:29]
802
2
กลุ่มบริหารทั่วไป
25 พ.ค.2565 [16:39:47]
770
3
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
780
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 พ.ค.2565 [13:26:46]
639
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 พ.ค.2565 [15:22:47]
647
6
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
20 พ.ค.2565 [14:29:44]
732
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 พ.ค.2565 [16:19:29]
669
8
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
6 พ.ค.2565 [15:16:47]
739
9
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
5 พ.ค.2565 [14:31:38]
766
10
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
18 เม.ย.2565 [12:39:29]
720
11
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
7 เม.ย.2565 [13:17:39]
893
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 เม.ย.2565 [12:15:46]
929
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
3 เม.ย.2565 [15:27:45]
903
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
2 เม.ย.2565 [13:18:41]
652
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
31 มี.ค.2565 [14:17:48]
655
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
31 มี.ค.2565 [12:26:44]
816
17
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
3 มี.ค.2565 [13:21:40]
793
18
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
2 มี.ค.2565 [13:35:24]
813
19
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
24 ก.พ.2565 [10:29:48]
800
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ก.พ.2565 [17:24:47]
788
จำนวนทั้งหมด 585 รายการ

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
เพลงมาร์ชลือคำหาญ
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 426 คน | เมื่อวานนี้ : 542 คน | เดือนนี้:17,744คน | เดือนที่ผ่านมา  : 15,881 คน |ปีนี้  : 160,119 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence