หน้าหลัก | กิจกรรมกลุ่ม :
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
17 พ.ย.2566 [17:28:42]
1396
2
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
16 พ.ย.2566 [16:20:31]
293
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 พ.ย.2566 [15:23:44]
1383
4
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
14 พ.ย.2566 [15:19:45]
160
5
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
6 พ.ย.2566 [11:20:46]
964
6
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
3 พ.ย.2566 [14:21:30]
1635
7
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2 พ.ย.2566 [15:15:48]
732
8
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
30 ต.ค.2566 [13:20:48]
1915
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ต.ค.2566 [15:20:50]
1273
10
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
28 ต.ค.2566 [13:16:57]
1025
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ต.ค.2566 [15:26:55]
636
12
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
23 ต.ค.2566 [13:14:53]
940
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ต.ค.2566 [14:20:43]
917
14
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
2 ต.ค.2566 [12:19:41]
711
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ก.ย.2566 [15:24:46]
1044
16
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
23 ก.ย.2566 [15:29:46]
1576
17
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
21 ก.ย.2566 [14:20:47]
1963
18
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
14 ก.ย.2566 [15:14:36]
1518
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 ก.ย.2566 [14:27:45]
747
20
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
9 ก.ย.2566 [14:23:49]
650
จำนวนทั้งหมด 585 รายการ
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 30 Next »

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
เพลงมาร์ชลือคำหาญ
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 428 คน | เมื่อวานนี้ : 542 คน | เดือนนี้:17,744คน | เดือนที่ผ่านมา  : 15,881 คน |ปีนี้  : 160,119 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence