หน้าหลัก | กิจกรรมกลุ่ม :
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 พ.ย.2565 [11:24:55]
943
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ย.2565 [15:26:41]
976
3
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
16 พ.ย.2565 [11:15:46]
837
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
867
5
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
4 พ.ย.2565 [13:19:47]
902
6
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
1 พ.ย.2565 [10:17:50]
850
7
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
31 ต.ค.2565 [16:33:48]
881
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
31 ต.ค.2565 [10:33:18]
782
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ต.ค.2565 [17:19:28]
797
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ต.ค.2565 [10:13:37]
857
11
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
25 ต.ค.2565 [10:17:45]
768
12
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
14 ก.ย.2565 [10:13:54]
776
13
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
8 ก.ย.2565 [11:17:39]
820
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 ก.ย.2565 [09:10:40]
747
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 ส.ค.2565 [11:09:50]
780
16
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
27 ส.ค.2565 [17:29:37]
829
17
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
23 ส.ค.2565 [13:18:40]
797
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ส.ค.2565 [16:19:45]
670
19
กลุ่มบริหารทั่วไป
12 ส.ค.2565 [12:17:46]
780
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
9 ส.ค.2565 [12:18:41]
711
จำนวนทั้งหมด 585 รายการ

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
เพลงมาร์ชลือคำหาญ
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 406 คน | เมื่อวานนี้ : 542 คน | เดือนนี้:17,744คน | เดือนที่ผ่านมา  : 15,881 คน |ปีนี้  : 160,119 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence