หน้าหลัก | กิจกรรมกลุ่ม :
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 มี.ค.2566 [10:18:35]
953
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
11 มี.ค.2566 [15:18:34]
780
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
11 มี.ค.2566 [10:18:46]
1280
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 มี.ค.2566 [15:33:46]
894
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 มี.ค.2566 [11:13:43]
904
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 มี.ค.2566 [12:15:50]
865
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
2 มี.ค.2566 [11:38:20]
819
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ก.พ.2566 [16:20:37]
835
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
24 ก.พ.2566 [17:26:53]
683
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
24 ก.พ.2566 [11:15:37]
894
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.พ.2566 [12:18:28]
639
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
22 ก.พ.2566 [12:25:36]
1012
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ก.พ.2566 [12:16:40]
1053
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 ก.พ.2566 [13:42:29]
1329
15
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
14 ก.พ.2566 [16:19:33]
1339
16
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
14 ก.พ.2566 [13:18:46]
809
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 ก.พ.2566 [17:23:41]
817
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 ก.พ.2566 [16:22:42]
870
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 ก.พ.2566 [12:13:43]
776
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
11 ก.พ.2566 [15:29:48]
992
จำนวนทั้งหมด 585 รายการ

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
เพลงมาร์ชลือคำหาญ
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 390 คน | เมื่อวานนี้ : 542 คน | เดือนนี้:17,744คน | เดือนที่ผ่านมา  : 15,881 คน |ปีนี้  : 160,119 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence