หน้าหลัก | กิจกรรมกลุ่ม :
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1034
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 ก.ค.2565 [16:15:33]
837
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
2 ก.ค.2565 [13:29:40]
898
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 มิ.ย.2565 [17:39:24]
982
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 มิ.ย.2565 [15:22:44]
795
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 มิ.ย.2565 [14:13:43]
905
7
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
16 มิ.ย.2565 [11:30:46]
899
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
9 มิ.ย.2565 [14:16:50]
1140
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
1003
10
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
31 พ.ค.2565 [13:22:36]
893
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 พ.ค.2565 [16:38:46]
842
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 พ.ค.2565 [17:31:29]
915
13
กลุ่มบริหารทั่วไป
25 พ.ค.2565 [16:39:47]
883
14
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
995
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 พ.ค.2565 [13:26:46]
692
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 พ.ค.2565 [15:22:47]
706
17
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
20 พ.ค.2565 [14:29:44]
828
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 พ.ค.2565 [16:19:29]
731
19
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
6 พ.ค.2565 [15:16:47]
823
20
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
5 พ.ค.2565 [14:31:38]
831
จำนวนทั้งหมด 656 รายการ


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ


นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สพฐ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กศจ.อุบลราชธานี
สพม.อบอจ
   
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 83 คน | เมื่อวานนี้ : 885 คน | เดือนนี้:12,866คน | เดือนที่ผ่านมา  : 21,788 คน |ปีนี้  : 82,082 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence