หน้าหลัก | กิจกรรมกลุ่ม :
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
18 เม.ย.2565 [12:39:29]
798
2
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
7 เม.ย.2565 [13:17:39]
1020
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 เม.ย.2565 [12:15:46]
1041
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
3 เม.ย.2565 [15:27:45]
1045
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
2 เม.ย.2565 [13:18:41]
705
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
31 มี.ค.2565 [14:17:48]
711
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
31 มี.ค.2565 [12:26:44]
914
8
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
3 มี.ค.2565 [13:21:40]
942
9
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
2 มี.ค.2565 [13:35:24]
1027
10
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
24 ก.พ.2565 [10:29:48]
929
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ก.พ.2565 [17:24:47]
878
12
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
17 ก.พ.2565 [12:09:40]
2241
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 ก.พ.2565 [10:26:38]
1025
14
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
29 ธ.ค.2564 [09:17:31]
835
15
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
9 ธ.ค.2564 [13:26:38]
881
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
24 พ.ย.2564 [13:16:43]
865
17
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
19 พ.ย.2564 [11:16:46]
855
18
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
16 พ.ย.2564 [14:11:18]
897
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 พ.ย.2564 [14:16:41]
831
20
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
23 ก.ย.2564 [14:25:48]
788
จำนวนทั้งหมด 656 รายการ


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ


นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สพฐ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กศจ.อุบลราชธานี
สพม.อบอจ
   
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 75 คน | เมื่อวานนี้ : 885 คน | เดือนนี้:12,866คน | เดือนที่ผ่านมา  : 21,788 คน |ปีนี้  : 82,082 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence