ดาวน์โหลดเอกสารตามกลุ่มงาน
ลำดับที่
กลุ่มงาน
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 พ.ค.2565 [10:51:17]
160
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 พ.ค.2565 [08:04:59]
173
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
3 พ.ค.2565 [07:55:48]
216
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
3 พ.ค.2565 [07:52:50]
115
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
3 พ.ค.2565 [07:49:24]
203
6
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 ก.พ.2565 [14:12:43]
309
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 พ.ย.2564 [16:25:30]
318
8
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
10 พ.ย.2564 [16:21:11]
327
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 พ.ย.2564 [11:10:06]
342
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ต.ค.2564 [14:58:35]
314
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ต.ค.2564 [13:46:10]
313
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 มิ.ย.2564 [14:20:26]
372
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ค.2564 [17:17:05]
328
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ค.2564 [17:16:05]
304
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ม.ค.2564 [13:10:49]
309
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 ธ.ค.2563 [16:57:52]
305
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 พ.ย.2563 [13:54:06]
311
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 พ.ย.2563 [09:21:37]
19
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 พ.ย.2563 [09:07:53]
302
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ย.2563 [05:59:32]
337
21
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 พ.ย.2563 [20:54:35]
484
22
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 พ.ย.2563 [20:44:19]
304
23
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ย.2563 [21:47:55]
342
24
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ต.ค.2563 [14:30:47]
13
25
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ต.ค.2563 [10:48:39]
304
26
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ต.ค.2563 [10:29:46]
301
27
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
28 ส.ค.2563 [14:07:36]
312
28
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ส.ค.2563 [15:55:41]
309
29
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ก.ค.2563 [13:37:06]
309
30
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ค.2563 [15:05:38]
302
31
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ค.2563 [15:01:14]
302
32
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ค.2563 [14:56:31]
304
33
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ก.ค.2563 [15:44:01]
303
34
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 ก.ค.2563 [11:56:58]
304
35
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 ก.ค.2563 [11:21:46]
303
36
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 ก.ค.2563 [09:48:08]
324
37
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ก.ค.2563 [13:03:29]
322
38
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ก.ค.2563 [08:57:49]
299
39
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
3 ก.ค.2563 [11:43:15]
308
40
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 ก.ค.2563 [17:51:25]
302
41
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 มิ.ย.2563 [10:07:44]
307
42
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
10 เม.ย.2563 [18:54:12]
300
43
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ก.พ.2563 [18:59:16]
329
44
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 ม.ค.2563 [10:42:54]
301
45
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
20 ม.ค.2563 [08:56:18]
299
46
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ธ.ค.2562 [06:22:26]
309
47
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 พ.ย.2562 [12:10:50]
306
48
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 พ.ย.2562 [11:05:12]
300
49
กลุ่มบริหารวิชาการ
6 พ.ย.2562 [10:51:00]
299
50
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ต.ค.2562 [10:23:17]
304
51
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ส.ค.2562 [10:09:21]
299
52
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
7 ส.ค.2562 [14:22:29]
302
53
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ก.ค.2562 [18:35:35]
299
54
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
28 มิ.ย.2562 [14:07:38]
300
55
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:43:51]
301
56
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
26 มิ.ย.2562 [11:40:02]
304
57
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:25:03]
303
58
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:23:53]
299
59
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 พ.ค.2562 [10:26:15]
338
60
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
28 พ.ค.2562 [13:58:01]
308
จำนวนทั้งหมด 152 รายการ
1 2 3
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 336 คน | เมื่อวานนี้ : 332 คน | เดือนนี้:9,440คน | เดือนที่ผ่านมา  : 10,238 คน |ปีนี้  : 58,095 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence