ดาวน์โหลดเอกสารตามกลุ่มงาน
ลำดับที่
กลุ่มงาน
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
6 ก.ค.2566 [14:21:26]
79
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
22 พ.ค.2566 [15:37:52]
259
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 พ.ค.2566 [15:36:12]
391
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ต.ค.2565 [12:40:24]
51
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 ก.ค.2565 [11:04:20]
39
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 พ.ค.2565 [10:51:17]
51
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
9 พ.ค.2565 [15:58:49]
33
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 พ.ค.2565 [08:04:59]
31
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
3 พ.ค.2565 [07:55:48]
26
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
3 พ.ค.2565 [07:52:50]
33
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
3 พ.ค.2565 [07:49:24]
183
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 พ.ย.2564 [16:25:30]
1258
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 พ.ย.2564 [11:10:06]
1227
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ต.ค.2564 [14:58:35]
1247
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ต.ค.2564 [13:46:10]
1245
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 มิ.ย.2564 [14:20:26]
1292
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ค.2564 [17:17:05]
34
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ค.2564 [17:16:05]
29
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ม.ค.2564 [13:10:49]
27
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 ธ.ค.2563 [16:57:52]
1195
21
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 พ.ย.2563 [13:54:06]
1227
22
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 พ.ย.2563 [09:21:37]
31
23
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 พ.ย.2563 [09:07:53]
27
24
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ย.2563 [05:59:32]
28
25
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 พ.ย.2563 [20:54:35]
2079
26
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 พ.ย.2563 [20:44:19]
17
27
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ย.2563 [21:47:55]
55
28
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ต.ค.2563 [10:48:39]
14
29
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ต.ค.2563 [10:29:46]
1181
30
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ส.ค.2563 [15:55:41]
1189
31
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ก.ค.2563 [13:37:06]
1184
32
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ค.2563 [15:05:38]
1195
33
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ค.2563 [15:01:14]
1182
34
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ค.2563 [14:56:31]
1219
35
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 ก.ค.2563 [11:56:58]
1179
36
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 ก.ค.2563 [11:21:46]
1178
37
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 ก.ค.2563 [09:48:08]
1223
38
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ก.ค.2563 [13:03:29]
1205
39
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ก.ค.2563 [08:57:49]
1193
40
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 ก.ค.2563 [17:51:25]
1182
41
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 มิ.ย.2563 [10:07:44]
1239
42
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ก.พ.2563 [18:59:16]
1213
43
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 ม.ค.2563 [10:42:54]
1189
44
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ธ.ค.2562 [06:22:26]
1194
45
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 พ.ย.2562 [12:10:50]
1208
46
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 พ.ย.2562 [11:05:12]
1199
47
กลุ่มบริหารวิชาการ
6 พ.ย.2562 [10:51:00]
1193
48
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ต.ค.2562 [10:23:17]
1191
49
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ส.ค.2562 [10:09:21]
1194
50
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ก.ค.2562 [18:35:35]
1200
51
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:43:51]
1193
52
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:25:03]
40
53
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:23:53]
1183
54
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 พ.ค.2562 [10:26:15]
60
55
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 พ.ค.2562 [16:43:49]
1222
56
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 พ.ค.2562 [12:52:07]
1195
57
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 พ.ค.2562 [15:22:41]
12
58
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 พ.ค.2562 [05:57:32]
6
59
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 มี.ค.2562 [10:30:16]
1184
60
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ธ.ค.2561 [11:29:17]
1222
จำนวนทั้งหมด 124 รายการ
1 2 3

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 125 คน | เมื่อวานนี้ : 536 คน | เดือนนี้:10,941คน | เดือนที่ผ่านมา  : 11,090 คน |ปีนี้  : 123,027 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence