ดาวน์โหลดเอกสารตามกลุ่มงาน
ลำดับที่
กลุ่มงาน
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 พ.ค.2565 [10:51:17]
302
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
9 พ.ค.2565 [15:58:49]
303
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 พ.ค.2565 [08:04:59]
237
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
3 พ.ค.2565 [07:55:48]
335
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
3 พ.ค.2565 [07:52:50]
167
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
3 พ.ค.2565 [07:49:24]
292
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 พ.ย.2564 [16:25:30]
374
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 พ.ย.2564 [11:10:06]
624
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ต.ค.2564 [14:58:35]
374
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ต.ค.2564 [13:46:10]
369
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 มิ.ย.2564 [14:20:26]
488
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ค.2564 [17:17:05]
400
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ค.2564 [17:16:05]
346
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ม.ค.2564 [13:10:49]
54
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 ธ.ค.2563 [16:57:52]
353
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 พ.ย.2563 [13:54:06]
359
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 พ.ย.2563 [09:21:37]
73
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 พ.ย.2563 [09:07:53]
366
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ย.2563 [05:59:32]
439
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 พ.ย.2563 [20:54:35]
831
21
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 พ.ย.2563 [20:44:19]
359
22
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ย.2563 [21:47:55]
71
23
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ต.ค.2563 [10:48:39]
27
24
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ต.ค.2563 [10:29:46]
351
25
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ส.ค.2563 [15:55:41]
365
26
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ก.ค.2563 [13:37:06]
358
27
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ค.2563 [15:05:38]
340
28
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ค.2563 [15:01:14]
347
29
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ค.2563 [14:56:31]
359
30
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 ก.ค.2563 [11:56:58]
347
31
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 ก.ค.2563 [11:21:46]
349
32
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 ก.ค.2563 [09:48:08]
448
33
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ก.ค.2563 [13:03:29]
387
34
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ก.ค.2563 [08:57:49]
340
35
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 ก.ค.2563 [17:51:25]
349
36
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 มิ.ย.2563 [10:07:44]
487
37
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ก.พ.2563 [18:59:16]
463
38
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 ม.ค.2563 [10:42:54]
352
39
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ธ.ค.2562 [06:22:26]
366
40
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 พ.ย.2562 [12:10:50]
353
41
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 พ.ย.2562 [11:05:12]
391
42
กลุ่มบริหารวิชาการ
6 พ.ย.2562 [10:51:00]
335
43
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ต.ค.2562 [10:23:17]
341
44
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ส.ค.2562 [10:09:21]
344
45
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ก.ค.2562 [18:35:35]
343
46
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:43:51]
339
47
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:25:03]
38
48
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2562 [11:23:53]
334
49
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 พ.ค.2562 [10:26:15]
37
50
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 พ.ค.2562 [16:43:49]
347
51
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 พ.ค.2562 [12:52:07]
356
52
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 พ.ค.2562 [15:22:41]
3
53
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 พ.ค.2562 [05:57:32]
3
54
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 มี.ค.2562 [10:30:16]
345
55
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ธ.ค.2561 [11:29:17]
385
56
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 ธ.ค.2561 [23:30:46]
338
57
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ธ.ค.2561 [07:01:57]
346
58
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 พ.ย.2561 [15:39:05]
11
59
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2561 [09:33:30]
1104
60
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ส.ค.2561 [13:43:39]
343
จำนวนทั้งหมด 119 รายการ
1 2
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 9 คน | เมื่อวานนี้ : 234 คน | เดือนนี้:1,994คน | เดือนที่ผ่านมา  : 7,128 คน |ปีนี้  : 78,668 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence