หน้าหลัก | กิจกรรมกลุ่ม : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
24 มี.ค.2564 [05:21:33]
236
2
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
20 ม.ค.2564 [08:27:39]
136
3
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
25 ก.ย.2563 [11:17:38]
268
4
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
15 ส.ค.2563 [16:18:37]
257
5
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
31 ก.ค.2563 [11:24:39]
277
6
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
30 มิ.ย.2563 [16:20:23]
230
7
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
29 มิ.ย.2563 [15:27:43]
224
8
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
14 ก.พ.2563 [17:26:46]
250
9
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
25 มิ.ย.2562 [09:51:39]
230
10
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
22 มิ.ย.2562 [20:25:52]
250
11
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
28 พ.ค.2562 [14:19:36]
233
12
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
23 พ.ค.2562 [13:44:51]
228
13
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 พ.ค.2562 [15:47:37]
235
14
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
20 ม.ค.2562 [10:14:40]
239
15
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
27 ก.ค.2561 [23:20:40]
246
16
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
21 ก.ค.2561 [13:33:44]
219
17
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
19 ก.ค.2561 [16:27:30]
221
18
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
4 ก.ค.2561 [11:36:41]
264
19
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
1 ก.ค.2561 [12:33:48]
235
20
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
26 มิ.ย.2561 [11:24:40]
230
จำนวนทั้งหมด 45 รายการ
1 2 3
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 375 คน | เมื่อวานนี้ : 560 คน | เดือนนี้:5,355คน | เดือนที่ผ่านมา  : 13,178 คน |ปีนี้  : 35,182 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560