หน้าหลัก | กิจกรรมกลุ่ม : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
8 ก.พ.2567 [23:38:51]
1810
2
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
6 ก.พ.2567 [14:19:41]
644
3
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
31 ม.ค.2567 [12:27:49]
1517
4
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
19 ม.ค.2567 [15:33:46]
1513
5
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
9 ม.ค.2567 [13:24:46]
814
6
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
5 ม.ค.2567 [14:21:49]
1015
7
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
4 ม.ค.2567 [11:18:45]
917
8
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
12 ธ.ค.2566 [14:23:47]
377
9
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
7 ธ.ค.2566 [14:33:44]
649
10
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
29 พ.ย.2566 [13:22:44]
770
11
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
24 พ.ย.2566 [11:22:38]
924
12
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
30 ต.ค.2566 [13:20:48]
2015
13
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
2 ต.ค.2566 [12:19:41]
798
14
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
9 ก.ย.2566 [14:23:49]
714
15
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
22 ส.ค.2566 [12:17:41]
720
16
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
24 ก.ค.2566 [12:18:36]
712
17
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ก.ค.2566 [14:16:53]
1199
18
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
14 ก.ค.2566 [13:18:51]
903
19
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
12 ก.ค.2566 [15:19:46]
879
20
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
4 ก.ค.2566 [16:24:37]
1124
จำนวนทั้งหมด 91 รายการ
1 2 3 4 5


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ


นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สพฐ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กศจ.อุบลราชธานี
สพม.อบอจ
   
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 670 คน | เมื่อวานนี้ : 100 คน | เดือนนี้:100คน | เดือนที่ผ่านมา  : 16,305 คน |ปีนี้  : 38,190 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence