หน้าหลัก | กิจกรรมกลุ่ม : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
24 มี.ค.2566 [13:19:35]
622
2
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
9 ก.พ.2566 [13:22:41]
741
3
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
5 ม.ค.2566 [13:17:46]
1113
4
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
28 พ.ย.2565 [13:27:51]
773
5
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
1 พ.ย.2565 [10:17:50]
691
6
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
27 ส.ค.2565 [17:29:37]
681
7
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
23 ส.ค.2565 [13:18:40]
653
8
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
3 ส.ค.2565 [13:15:45]
656
9
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
31 พ.ค.2565 [13:22:36]
644
10
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
20 พ.ค.2565 [14:29:44]
617
11
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
6 พ.ค.2565 [15:16:47]
635
12
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
5 พ.ค.2565 [14:31:38]
633
13
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
7 เม.ย.2565 [13:17:39]
655
14
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
3 มี.ค.2565 [13:21:40]
628
15
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
2 มี.ค.2565 [13:35:24]
641
16
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
17 ก.พ.2565 [12:09:40]
1706
17
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
29 ธ.ค.2564 [09:17:31]
656
18
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
615
19
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
10 มิ.ย.2564 [11:35:51]
659
20
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
24 มี.ค.2564 [05:21:33]
659
จำนวนทั้งหมด 64 รายการ
1 2 3 4

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 41 คน | เมื่อวานนี้ : 517 คน | เดือนนี้:2,123คน | เดือนที่ผ่านมา  : 16,177 คน |ปีนี้  : 79,734 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence