หน้าหลัก > Lukhamhan TV Channel
ลำดับที่
วิดีโอ
เรื่อง
วันที่
1
วิดิทัศน์นำเสนอประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2561...
11 ก.ย.2561 [10:32:22]
2
วิดิทัศน์นำเสนอการจัดการศึกษาตามาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2561 วันที่ 11 กันยายน 2561...
11 ก.ย.2561 [08:00:00]
3
วิดิทัศน์ประเมินโรงเรียน ในโครงการ สสวท 2561...
12 ส.ค.2561 [12:23:40]
4
การแสดงงานประเพณีแห่เทียนพรรษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 ประจำปี 2561 ชุด"เกิดแต่อุบล"...
28 ก.ค.2561 [23:29:50]
5
วิดิทัศน์นำเสนอผลงานโรงเรียนปีการศึกษา 2561...
28 มิ.ย.2561 [07:20:32]
6
พิธีทำบุญตักบาตรเปิดโดมบวงสรวงเจ้าพ่อคำหาญพิธีไหว้ครูและวันคล้ายวันสถาปนาสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561...
14 มิ.ย.2561 [13:20:34]
7
วิดิทัศน์ประมวลภาพค่ายกิจกรรมปฐมนิเทศและปรับพื้นฐาน สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษทางวิชาการมุ่งสู่เตรียมทหาร ( Pre-Cadet Gifted Program) โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 ...
13 พ.ค.2561 [17:44:53]
8
นักเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ในโครงการ วมว.นำเสนอผลงานในงานกิจกรรม SCiUSFORUM ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมหรรษา เจ.บี. อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ...
4 พ.ค.2561 [10:16:26]
9
TEASER เพลงมาร์ชโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29...
4 เม.ย.2561 [10:05:19]
10
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2560...
4 เม.ย.2561 [10:01:12]
11
รายงานผลการพัฒนาและปฏิบัติงานรอบ 1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561 รอบปีการศึกษา 2560 นายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29...
4 เม.ย.2561 [09:30:20]
12
แนะนำห้องเรียนพิเศษทางวิชาการมุ่งสู่เตรียมทหาร (Pre-Cadet) โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29...
4 เม.ย.2561 [08:25:17]
13
VTR แนะนำโรงเรียนลือคำหาญ 2560...
4 เม.ย.2561 [08:22:32]
14
อบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนโรงเรียนสุจริตห่างไกลยาเสพติด...
4 เม.ย.2561 [08:19:30]
15
กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรม Foreign Language Day วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561...
4 เม.ย.2561 [08:16:22]
16
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างข้อสอบ ตาม O- NET เเละ PISA...
4 เม.ย.2561 [08:11:22]
17
นางสาวพวงผกา บุญประดิษฐ์ สอบ สังคมศึกฯ ได้อันดับ 3 ของประเทศไทย...
4 เม.ย.2561 [08:11:19]
18
ลือคำหาญวารินชำราบ อาเซียนเดย์ 2016...
4 เม.ย.2561 [07:13:14]
19
สรุปผลการปฏิบัติงาน ผอ. นพรัตน์ ทองแสง...
4 เม.ย.2561 [06:25:21]
20
เเนะนำทีมนักศึกษาฝึกประสบการณ์ใหม่ ร่วมสอนในเทอมที่ 2...
4 เม.ย.2561 [06:22:24]
จำนวนทั้งหมด 59 รายการ
1 2 3
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 34 คน | เมื่อวานนี้ : 328 คน | เดือนนี้:7,007คน | เดือนที่ผ่านมา  : 10,080 คน |ปีนี้  : 7,007 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560