หน้าหลัก > Lukhamhan TV Channel
ลำดับที่
วิดีโอ
เรื่อง
วันที่
1
การจัดการศึกษาของลือคําหาญวารินชำราบเด่นอย่างไร(ตอน1) ...
4 เม.ย.2561 [00:00:00]
2
การจัดการศึกษาของลือคําหาญวารินชำราบเด่นอย่างไร(ตอน2) ...
4 เม.ย.2561 [00:00:00]
3
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (o-net) ปีการศึกษา 2561...
4 เม.ย.2561 [00:00:00]
4
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จัดงานวันปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 ในวันศุกร์ที่ 16 ก.พ. 2561...
4 เม.ย.2561 [00:00:00]
5
วิดิทัศน์แนะนำโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 ปีการศึกษา 2560...
4 เม.ย.2561 [00:00:00]
6
ร่วมชื่นชมความสำเร็จนักเรียนรุ่นแรก วมว.ม.อุบลฯ ร่วมกับโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29...
3 เม.ย.2561 [07:11:17]
7
การแสดงของโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เนื่องในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560...
3 ต.ค.2560 [08:29:23]
8
คณะครู นักเรียน และ บุตลากรทางการศึกษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.22 และหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ บริเวณลานสนามกีฬาหน้าเสาธง วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559...
5 ก.ค.2560 [10:15:30]
9
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 , ม.6 (23 กุมพาพันธ์ 2560)...
28 ก.พ.2560 [09:29:20]
10
VTR นำเสนอการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1-64...
[00:00:00]
จำนวนทั้งหมด 70 รายการ
1 2 3 4

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 84 คน | เมื่อวานนี้ : 632 คน | เดือนนี้:12,818คน | เดือนที่ผ่านมา  : 15,939 คน |ปีนี้  : 43,463 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence