หน้าหลัก > Lukhamhan TV Channel
ลำดับที่
วิดีโอ
เรื่อง
วันที่
1
ติว Onet ม.6 วิชาเคมี ปีการศึกษา 2560 (มกราคม 2561)...
4 เม.ย.2561 [06:07:18]
2
ติว Onet ม.6 วิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2560...
4 เม.ย.2561 [06:03:19]
3
งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างโดมอเนกประสงค์เเละพุทธาภิเษกสมโภชพระประธานพุทธสถาน 8 เมษายน 2560...
4 เม.ย.2561 [00:00:00]
4
บอยแบนด์ ลือคำหาญวารินชำราบ ที่กำลังมาแรงตอนนี้...
4 เม.ย.2561 [00:00:00]
5
ประชุมเชิงปฏิบัติการทำวิจัยในชั้นเรียน PLC...
4 เม.ย.2561 [00:00:00]
6
มอบทุนการศึกษาของคุณวิวัฒน์ บึงไกรเเละคณะ ให้กับ น้องๆ นักเรียน ร.ร.ลือคำหาญวารินชำราบ...
4 เม.ย.2561 [00:00:00]
7
อาจาริยากษิณา เกษมศานต์ งานเกษียณ หน้าเสาธง 18 กันยายน 2560...
4 เม.ย.2561 [00:00:00]
8
lukhamhan - Santa Claus Is Coming To Town...
4 เม.ย.2561 [00:00:00]
9
รวมบรรยากาศ กีฬาสีภายใน "ศาสตร์พระราชาสู่ฟ้าแดงเกมส์" ครั้งที่ 43 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ประจำปีการศึกษา 2560...
4 เม.ย.2561 [00:00:00]
10
การจัดการศึกษาของลือคําหาญวารินชำราบเด่นอย่างไร(ตอน1) ...
4 เม.ย.2561 [00:00:00]
11
การจัดการศึกษาของลือคําหาญวารินชำราบเด่นอย่างไร(ตอน2) ...
4 เม.ย.2561 [00:00:00]
12
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (o-net) ปีการศึกษา 2561...
4 เม.ย.2561 [00:00:00]
13
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จัดงานวันปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 ในวันศุกร์ที่ 16 ก.พ. 2561...
4 เม.ย.2561 [00:00:00]
14
วิดิทัศน์แนะนำโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 ปีการศึกษา 2560...
4 เม.ย.2561 [00:00:00]
15
ร่วมชื่นชมความสำเร็จนักเรียนรุ่นแรก วมว.ม.อุบลฯ ร่วมกับโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29...
3 เม.ย.2561 [07:11:17]
16
การแสดงของโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เนื่องในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560...
3 ต.ค.2560 [08:29:23]
17
คณะครู นักเรียน และ บุตลากรทางการศึกษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.22 และหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ บริเวณลานสนามกีฬาหน้าเสาธง วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559...
5 ก.ค.2560 [10:15:30]
18
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 , ม.6 (23 กุมพาพันธ์ 2560)...
28 ก.พ.2560 [09:29:20]
19
VTR นำเสนอการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1-64...
[00:00:00]
จำนวนทั้งหมด 79 รายการ
1 2 3 4


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ


นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สพฐ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กศจ.อุบลราชธานี
สพม.อบอจ
   
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 729 คน | เมื่อวานนี้ : 100 คน | เดือนนี้:100คน | เดือนที่ผ่านมา  : 16,305 คน |ปีนี้  : 38,190 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence