หน้าหลัก > Lukhamhan TV Channel
ลำดับที่
วิดีโอ
เรื่อง
วันที่
1
วิดิทัศน์นำเสนอการจัดการศึกษาตามาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2561 วันที่ 11 กันยายน 2561...
11 ก.ย.2561 [08:00:00]
2
วิดิทัศน์ประเมินโรงเรียน ในโครงการ สสวท 2561...
12 ส.ค.2561 [12:23:40]
3
การแสดงงานประเพณีแห่เทียนพรรษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 ประจำปี 2561 ชุด"เกิดแต่อุบล"...
28 ก.ค.2561 [23:29:50]
4
วิดิทัศน์นำเสนอผลงานโรงเรียนปีการศึกษา 2561...
28 มิ.ย.2561 [07:20:32]
5
พิธีทำบุญตักบาตรเปิดโดมบวงสรวงเจ้าพ่อคำหาญพิธีไหว้ครูและวันคล้ายวันสถาปนาสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561...
14 มิ.ย.2561 [13:20:34]
6
วิดิทัศน์ประมวลภาพค่ายกิจกรรมปฐมนิเทศและปรับพื้นฐาน สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษทางวิชาการมุ่งสู่เตรียมทหาร ( Pre-Cadet Gifted Program) โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 ...
13 พ.ค.2561 [17:44:53]
7
นักเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ในโครงการ วมว.นำเสนอผลงานในงานกิจกรรม SCiUSFORUM ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมหรรษา เจ.บี. อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ...
4 พ.ค.2561 [10:16:26]
8
TEASER เพลงมาร์ชโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29...
4 เม.ย.2561 [10:05:19]
9
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2560...
4 เม.ย.2561 [10:01:12]
10
รายงานผลการพัฒนาและปฏิบัติงานรอบ 1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561 รอบปีการศึกษา 2560 นายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29...
4 เม.ย.2561 [09:30:20]
11
แนะนำห้องเรียนพิเศษทางวิชาการมุ่งสู่เตรียมทหาร (Pre-Cadet) โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29...
4 เม.ย.2561 [08:25:17]
12
VTR แนะนำโรงเรียนลือคำหาญ 2560...
4 เม.ย.2561 [08:22:32]
13
อบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนโรงเรียนสุจริตห่างไกลยาเสพติด...
4 เม.ย.2561 [08:19:30]
14
กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรม Foreign Language Day วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561...
4 เม.ย.2561 [08:16:22]
15
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างข้อสอบ ตาม O- NET เเละ PISA...
4 เม.ย.2561 [08:11:22]
16
นางสาวพวงผกา บุญประดิษฐ์ สอบ สังคมศึกฯ ได้อันดับ 3 ของประเทศไทย...
4 เม.ย.2561 [08:11:19]
17
ลือคำหาญวารินชำราบ อาเซียนเดย์ 2016...
4 เม.ย.2561 [07:13:14]
18
สรุปผลการปฏิบัติงาน ผอ. นพรัตน์ ทองแสง...
4 เม.ย.2561 [06:25:21]
19
เเนะนำทีมนักศึกษาฝึกประสบการณ์ใหม่ ร่วมสอนในเทอมที่ 2...
4 เม.ย.2561 [06:22:24]
20
ติว Onet ม.6 วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (มกราคม 2561)...
4 เม.ย.2561 [06:15:20]
จำนวนทั้งหมด 79 รายการ
1 2 3 4


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ


นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สพฐ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กศจ.อุบลราชธานี
สพม.อบอจ
   
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 733 คน | เมื่อวานนี้ : 100 คน | เดือนนี้:100คน | เดือนที่ผ่านมา  : 16,305 คน |ปีนี้  : 38,190 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence