หน้าหลัก > Lukhamhan TV Channel
ลำดับที่
วิดีโอ
เรื่อง
วันที่
1
รายงานผลการพัฒนาและปฏิบัติงานรอบ 1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561 รอบปีการศึกษา 2560 นายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29...
4 เม.ย.2561 [09:30:20]
2
แนะนำห้องเรียนพิเศษทางวิชาการมุ่งสู่เตรียมทหาร (Pre-Cadet) โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29...
4 เม.ย.2561 [08:25:17]
3
VTR แนะนำโรงเรียนลือคำหาญ 2560...
4 เม.ย.2561 [08:22:32]
4
อบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนโรงเรียนสุจริตห่างไกลยาเสพติด...
4 เม.ย.2561 [08:19:30]
5
กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรม Foreign Language Day วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561...
4 เม.ย.2561 [08:16:22]
6
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างข้อสอบ ตาม O- NET เเละ PISA...
4 เม.ย.2561 [08:11:22]
7
นางสาวพวงผกา บุญประดิษฐ์ สอบ สังคมศึกฯ ได้อันดับ 3 ของประเทศไทย...
4 เม.ย.2561 [08:11:19]
8
ลือคำหาญวารินชำราบ อาเซียนเดย์ 2016...
4 เม.ย.2561 [07:13:14]
9
สรุปผลการปฏิบัติงาน ผอ. นพรัตน์ ทองแสง...
4 เม.ย.2561 [06:25:21]
10
เเนะนำทีมนักศึกษาฝึกประสบการณ์ใหม่ ร่วมสอนในเทอมที่ 2...
4 เม.ย.2561 [06:22:24]
11
ติว Onet ม.6 วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (มกราคม 2561)...
4 เม.ย.2561 [06:15:20]
12
ติว Onet ม.6 วิชาเคมี ปีการศึกษา 2560 (มกราคม 2561)...
4 เม.ย.2561 [06:07:18]
13
ติว Onet ม.6 วิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2560...
4 เม.ย.2561 [06:03:19]
14
งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างโดมอเนกประสงค์เเละพุทธาภิเษกสมโภชพระประธานพุทธสถาน 8 เมษายน 2560...
4 เม.ย.2561 [00:00:00]
15
บอยแบนด์ ลือคำหาญวารินชำราบ ที่กำลังมาแรงตอนนี้...
4 เม.ย.2561 [00:00:00]
16
ประชุมเชิงปฏิบัติการทำวิจัยในชั้นเรียน PLC...
4 เม.ย.2561 [00:00:00]
17
มอบทุนการศึกษาของคุณวิวัฒน์ บึงไกรเเละคณะ ให้กับ น้องๆ นักเรียน ร.ร.ลือคำหาญวารินชำราบ...
4 เม.ย.2561 [00:00:00]
18
อาจาริยากษิณา เกษมศานต์ งานเกษียณ หน้าเสาธง 18 กันยายน 2560...
4 เม.ย.2561 [00:00:00]
19
lukhamhan - Santa Claus Is Coming To Town...
4 เม.ย.2561 [00:00:00]
20
รวมบรรยากาศ กีฬาสีภายใน "ศาสตร์พระราชาสู่ฟ้าแดงเกมส์" ครั้งที่ 43 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ประจำปีการศึกษา 2560...
4 เม.ย.2561 [00:00:00]
จำนวนทั้งหมด 70 รายการ
1 2 3 4

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 88 คน | เมื่อวานนี้ : 632 คน | เดือนนี้:12,818คน | เดือนที่ผ่านมา  : 15,939 คน |ปีนี้  : 43,463 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence