หน้าหลัก > Lukhamhan TV Channel
ลำดับที่
วิดีโอ
เรื่อง
วันที่
1
ติว Onet ม.6 วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (มกราคม 2561)...
4 เม.ย.2561 [06:15:20]
2
ติว Onet ม.6 วิชาเคมี ปีการศึกษา 2560 (มกราคม 2561)...
4 เม.ย.2561 [06:07:18]
3
ติว Onet ม.6 วิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2560...
4 เม.ย.2561 [06:03:19]
4
งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างโดมอเนกประสงค์เเละพุทธาภิเษกสมโภชพระประธานพุทธสถาน 8 เมษายน 2560...
4 เม.ย.2561 [00:00:00]
5
บอยแบนด์ ลือคำหาญวารินชำราบ ที่กำลังมาแรงตอนนี้...
4 เม.ย.2561 [00:00:00]
6
ประชุมเชิงปฏิบัติการทำวิจัยในชั้นเรียน PLC...
4 เม.ย.2561 [00:00:00]
7
มอบทุนการศึกษาของคุณวิวัฒน์ บึงไกรเเละคณะ ให้กับ น้องๆ นักเรียน ร.ร.ลือคำหาญวารินชำราบ...
4 เม.ย.2561 [00:00:00]
8
อาจาริยากษิณา เกษมศานต์ งานเกษียณ หน้าเสาธง 18 กันยายน 2560...
4 เม.ย.2561 [00:00:00]
9
lukhamhan - Santa Claus Is Coming To Town...
4 เม.ย.2561 [00:00:00]
10
รวมบรรยากาศ กีฬาสีภายใน "ศาสตร์พระราชาสู่ฟ้าแดงเกมส์" ครั้งที่ 43 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ประจำปีการศึกษา 2560...
4 เม.ย.2561 [00:00:00]
11
การจัดการศึกษาของลือคําหาญวารินชำราบเด่นอย่างไร(ตอน1) ...
4 เม.ย.2561 [00:00:00]
12
การจัดการศึกษาของลือคําหาญวารินชำราบเด่นอย่างไร(ตอน2) ...
4 เม.ย.2561 [00:00:00]
13
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (o-net) ปีการศึกษา 2561...
4 เม.ย.2561 [00:00:00]
14
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จัดงานวันปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 ในวันศุกร์ที่ 16 ก.พ. 2561...
4 เม.ย.2561 [00:00:00]
15
วิดิทัศน์แนะนำโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 ปีการศึกษา 2560...
4 เม.ย.2561 [00:00:00]
16
ร่วมชื่นชมความสำเร็จนักเรียนรุ่นแรก วมว.ม.อุบลฯ ร่วมกับโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29...
3 เม.ย.2561 [07:11:17]
17
การแสดงของโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เนื่องในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560...
3 ต.ค.2560 [08:29:23]
18
คณะครู นักเรียน และ บุตลากรทางการศึกษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.22 และหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ บริเวณลานสนามกีฬาหน้าเสาธง วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559...
5 ก.ค.2560 [10:15:30]
19
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 , ม.6 (23 กุมพาพันธ์ 2560)...
28 ก.พ.2560 [09:29:20]
จำนวนทั้งหมด 59 รายการ
1 2 3
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 34 คน | เมื่อวานนี้ : 328 คน | เดือนนี้:7,007คน | เดือนที่ผ่านมา  : 10,080 คน |ปีนี้  : 7,007 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560