หน้าหลัก | กิจกรรมกลุ่ม : กลุ่มบริหารวิชาการ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 พ.ย.2564 [14:16:41]
4980
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 ก.ย.2564 [14:16:39]
469
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 ก.ค.2564 [12:42:38]
859
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
9 ก.ค.2564 [13:39:39]
650
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
750
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 มิ.ย.2564 [12:41:53]
968
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 พ.ค.2564 [13:28:43]
1069
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 พ.ค.2564 [15:30:44]
723
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
5 มี.ค.2564 [14:14:43]
592
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
3 มี.ค.2564 [15:34:47]
610
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
22 ม.ค.2564 [11:21:23]
660
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ธ.ค.2563 [09:20:43]
971
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
515
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 ต.ค.2563 [16:33:45]
674
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ต.ค.2563 [16:28:42]
591
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ย.2563 [15:24:40]
502
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
22 ก.ย.2563 [10:30:39]
532
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 ก.ย.2563 [14:22:42]
453
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
2 ก.ย.2563 [16:19:47]
414
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 ก.ย.2563 [16:38:47]
482
จำนวนทั้งหมด 144 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 50 คน | เมื่อวานนี้ : 295 คน | เดือนนี้:5,298คน | เดือนที่ผ่านมา  : 8,375 คน |ปีนี้  : 5,298 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence