หน้าหลัก | กิจกรรมกลุ่ม : กลุ่มบริหารวิชาการ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
5 มี.ค.2564 [14:14:43]
464
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
3 มี.ค.2564 [15:34:47]
468
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
22 ม.ค.2564 [11:21:23]
286
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ธ.ค.2563 [09:20:43]
803
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
357
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 ต.ค.2563 [16:33:45]
433
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ต.ค.2563 [16:28:42]
345
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ย.2563 [15:24:40]
285
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
22 ก.ย.2563 [10:30:39]
244
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 ก.ย.2563 [14:22:42]
259
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
2 ก.ย.2563 [16:19:47]
240
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 ก.ย.2563 [16:38:47]
225
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
31 ส.ค.2563 [13:22:47]
287
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 ส.ค.2563 [17:25:50]
238
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
2 ส.ค.2563 [17:26:30]
290
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
2 ก.ค.2563 [14:16:48]
221
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2563 [16:16:34]
302
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 มิ.ย.2563 [09:10:24]
259
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 พ.ค.2563 [09:21:00]
260
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 ก.พ.2563 [17:22:50]
223
จำนวนทั้งหมด 136 รายการ
1 2 3 4 5 6 7
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 376 คน | เมื่อวานนี้ : 560 คน | เดือนนี้:5,355คน | เดือนที่ผ่านมา  : 13,178 คน |ปีนี้  : 35,182 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560