หน้าหลัก | กิจกรรมกลุ่ม : กลุ่มบริหารวิชาการ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 พ.ย.2566 [15:23:44]
1389
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ต.ค.2566 [15:20:50]
1283
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ต.ค.2566 [15:26:55]
645
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ต.ค.2566 [14:20:43]
935
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ก.ย.2566 [15:24:46]
1050
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 ก.ย.2566 [14:27:45]
764
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 ก.ย.2566 [11:14:45]
989
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
6 ก.ย.2566 [15:20:43]
764
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
6 ก.ย.2566 [13:18:42]
666
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
5 ก.ย.2566 [14:17:27]
942
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
9 ส.ค.2566 [13:23:47]
1126
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ค.2566 [11:19:36]
957
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ก.ค.2566 [15:19:42]
846
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 ก.ค.2566 [13:23:45]
1018
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 มิ.ย.2566 [11:37:47]
935
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 มิ.ย.2566 [17:20:53]
1135
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 มิ.ย.2566 [13:25:47]
810
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 มิ.ย.2566 [17:36:47]
1377
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 มิ.ย.2566 [11:15:44]
989
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
6 มิ.ย.2566 [15:17:36]
556
จำนวนทั้งหมด 241 รายการ
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 13 Next »

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
เพลงมาร์ชลือคำหาญ
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 199 คน | เมื่อวานนี้ : 594 คน | เดือนนี้:3,395คน | เดือนที่ผ่านมา  : 18,293 คน |ปีนี้  : 164,063 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence