หน้าหลัก | กิจกรรมกลุ่ม : กลุ่มบริหารวิชาการ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 เม.ย.2566 [15:22:49]
629
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 เม.ย.2566 [13:19:42]
531
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
31 มี.ค.2566 [10:38:25]
874
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 มี.ค.2566 [11:17:38]
441
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 มี.ค.2566 [13:21:44]
946
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 มี.ค.2566 [12:14:42]
906
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 มี.ค.2566 [12:18:42]
803
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 มี.ค.2566 [10:18:35]
907
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
11 มี.ค.2566 [15:18:34]
729
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
11 มี.ค.2566 [10:18:46]
1087
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 มี.ค.2566 [15:33:46]
760
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 มี.ค.2566 [11:13:43]
749
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 มี.ค.2566 [12:15:50]
729
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
2 มี.ค.2566 [11:38:20]
703
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ก.พ.2566 [16:20:37]
672
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
24 ก.พ.2566 [17:26:53]
543
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
24 ก.พ.2566 [11:15:37]
707
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.พ.2566 [12:18:28]
503
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
22 ก.พ.2566 [12:25:36]
876
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ก.พ.2566 [12:16:40]
988
จำนวนทั้งหมด 216 รายการ
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next »

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 47 คน | เมื่อวานนี้ : 517 คน | เดือนนี้:2,123คน | เดือนที่ผ่านมา  : 16,177 คน |ปีนี้  : 79,734 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence