ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 พ.ย.2560 [13:49:26]
403
2
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
22 พ.ย.2560 [10:46:59]
439
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
22 พ.ย.2560 [10:43:34]
421
4
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
17 พ.ย.2560 [09:00:55]
443
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 พ.ย.2560 [12:17:36]
407
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 พ.ย.2560 [14:09:27]
414
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 พ.ย.2560 [11:14:57]
403
8
กลุ่มงานห้องสมุด
14 พ.ย.2560 [11:04:57]
433
9
กลุ่มบริหารทั่วไป
14 พ.ย.2560 [10:59:09]
385
10
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
14 พ.ย.2560 [10:44:12]
442
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
2 พ.ย.2560 [15:34:53]
398
12
กลุ่มงานห้องสมุด
2 พ.ย.2560 [14:00:03]
450
13
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
2 พ.ย.2560 [13:26:44]
379
14
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
1 พ.ย.2560 [13:44:49]
411
15
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
31 ต.ค.2560 [15:17:42]
410
16
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
31 ต.ค.2560 [14:40:59]
565
17
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
31 ต.ค.2560 [12:24:44]
440
18
กลุ่มบริหารทั่วไป
31 ต.ค.2560 [12:02:33]
478
19
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
31 ต.ค.2560 [11:38:19]
470
20
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
27 ต.ค.2560 [11:51:52]
413
จำนวนทั้งหมด 441 รายการ
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 234 คน | เมื่อวานนี้ : 193 คน | เดือนนี้:1,760คน | เดือนที่ผ่านมา  : 7,128 คน |ปีนี้  : 78,434 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence