ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
1 ต.ค.2560 [23:34:25]
316
2
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
1 ต.ค.2560 [16:50:07]
314
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
11 ส.ค.2560 [13:25:42]
306
4
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
9 ส.ค.2560 [08:34:29]
315
5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
29 ก.ค.2560 [12:39:29]
315
6
กลุ่มบริหารทั่วไป
28 ก.ค.2560 [10:16:43]
306
7
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
13 ก.ค.2560 [12:27:31]
319
8
กลุ่มบริหารทั่วไป
10 ก.ค.2560 [12:14:41]
304
9
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
9 ก.ค.2560 [12:19:38]
309
10
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
7 ก.ค.2560 [12:18:38]
309
11
กลุ่มบริหารทั่วไป
26 มิ.ย.2560 [15:21:33]
305
12
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
21 มิ.ย.2560 [07:31:17]
312
13
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
20 มิ.ย.2560 [15:17:33]
308
14
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
14 มิ.ย.2560 [04:25:39]
320
15
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9 มิ.ย.2560 [15:30:19]
298
16
กลุ่มบริหารทั่วไป
9 มิ.ย.2560 [10:16:31]
352
17
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
8 มิ.ย.2560 [15:20:28]
307
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
[00:00:00]
301
จำนวนทั้งหมด 398 รายการ
« Previous 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » Next
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 1,194 คน | เมื่อวานนี้ : 552 คน | เดือนนี้:7,691คน | เดือนที่ผ่านมา  : 8,976 คน |ปีนี้  : 107,475 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence