ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 พ.ย.2564 [14:16:41]
4892
2
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
23 ก.ย.2564 [14:25:48]
1936
3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
20 ก.ย.2564 [12:12:41]
566
4
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
19 ก.ย.2564 [11:19:38]
531
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 ก.ย.2564 [14:16:39]
425
6
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
19 ส.ค.2564 [16:16:31]
730
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 ก.ค.2564 [12:42:38]
770
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
9 ก.ค.2564 [13:39:39]
599
9
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
25 มิ.ย.2564 [11:19:41]
293
10
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
489
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
734
12
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
10 มิ.ย.2564 [11:35:51]
855
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 มิ.ย.2564 [12:41:53]
912
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 พ.ค.2564 [13:28:43]
1002
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 พ.ค.2564 [15:30:44]
641
16
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
21 พ.ค.2564 [13:10:48]
541
17
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
24 มี.ค.2564 [05:21:33]
640
18
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
17 มี.ค.2564 [10:20:43]
394
19
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
9 มี.ค.2564 [10:26:17]
560
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
5 มี.ค.2564 [14:14:43]
496
จำนวนทั้งหมด 399 รายการ
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 20 Next »
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 373 คน | เมื่อวานนี้ : 311 คน | เดือนนี้:9,917คน | เดือนที่ผ่านมา  : 10,243 คน |ปีนี้  : 119,944 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence